Topp meny

Avklaring vedrørende ansvar og kompetanse i kommunale omsorgstjenester

AvklaringOfte blir det stilt spørsmål ved vernepleierens formelle kompetanse til å utføre ulike oppgaver i helse- og omsorgstjenestene. Dette kan være knyttet til legemiddelhåndtering og ansvarsvakter. En utfordring med dette kan være at arbeidsgivere ikke ansetter vernepleiere da de er i tvil om de har lov til å utføre oppgaver som er nødvendig og tillagt de aktuelle stillingene. Legemiddelhåndtering er regulert av en egen forskrift. Denne er profesjonsnøytral. Det er for eksempel bare usanne, men langlivede myter og gamle regelverk som tilsier at vernepleier ikke kan sette “sprøyter i blod” eller håndtere legemidler på akuttposter i psykisk helsevern. En annen problemstilling er ansvarsvakter, særlig på sykehjem eller hjemmesykepleien (men også alle andre steder). Ansvar for det sykepleiefaglige arbeidet er forskriftsbestemt at er tillagt sykepleier. Men det er ingenting som tilsier at det skal være sykepleier på vakt eller bakvakt. Vernepleier kan altså ha ansvarsvakter i hjemmesykepleien og på sykehjem. Det er slått fast av helsedirektoratet i dette brevet som de har sendt som svar på en forespørsel fra Fellesorganisasjonen (FO).