Topp meny

Arkiv | Litteratur

Vernepleier Britt-Evy Westergård

Utviklingshemmedes livsfortellinger som grunnlag for personsentrerte tjenester

Britt-Evy Westergård er vernepleier med nylig avlagt doktorgrad fra Universitetet i Edinburgh. Temaet i doktorgraden hennes er livsfortellingsarbeid som tilnærming i personsentrerte tjenester til voksne og eldre med utviklingshemning. Til daglig jobber Westergård som førstelektor ved vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (mer…)

Fortsett å lese...
Rolf W. Gråwe

Ny bok om Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse

I boken Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse beskrives en rekke behandlingstiltak som bør kombineres for best mulig effekt. Boken henvender seg til alt helsepersonell som jobber i tverrfaglig spesialisert rusbehandling og i kommunale tiltak som hjelper rusavhengige. (mer…)

Fortsett å lese...

Ny fagbok i vernepleie på vei

Over nyttår ventes boken «Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn», redigert av Karl Elling Ellingsen. Boken tar for seg spørsmål som: Hva er vernepleie? Hva kjennetegner en vernepleierfaglig praksis? Vi har snakket med redaktøren. (mer…)

Fortsett å lese...