Topp meny

Stikkordarkiv | ungdom

Ungdommers opplevelse av deltakelse i ansvarsgrupper

I en nylig publisert artikkel i Journal of Comparative Social Work har vernepleier og doktorgradsstudent Siv Elin Nord Sæbjørnsen og hennes veileder Atle Ødegård (2016) studert ungdommers opplevelser knyttet til deltagelse i tverrfaglige team, eller såkalte ansvarsgrupper. Alle ungdommene i studien hadde ansvarsgrupper som følge av kontakt med barnevern eller psykisk helsevern. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleier Chris Safari

Organisert idrett beskytter mot psykiske vansker hos ungdom

Vernepleier Chris Safari har i sin masteroppgave i folkehelsevitenskap fra Universitetet i Agder studert sammenhengen mellom organisert idrett, opplevd tilhørighet og psykiske vansker hos ungdom. Resultatene fra studien viste at ungdom i organisert idrett har, både på kort- og på lang sikt, bedre psykisk helse enn ungdom som ikke deltar i idrett. (mer…)

Fortsett å lese...