Topp meny

Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming

Publisert i:
Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, nr. 2-2014, 10 årgang

Forfattere:
Frode Dragsten og Erik Søndenaa

Målsetningen med denne artikkelen har vært å undersøke forklaringer på hvorfor det er en registrert økning i antall personer med utviklingshemming og vedtak om bruk av tvang og makt. Artikkelen tar for seg både tjenesteyteres og landets fylkesmenn sin vurdering av økningen.

Last ned hos Nordisk Tidsskrift for helseforskning

, ,