Topp meny

Ressurser og lenker

Her finner du en oversikt over relevante nettsteder og viktige publikasjoner relatert til vårt fagområde.

Kompetansesenter

Stiftelsen SOR – Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklinghemning

NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning

FRAMBU – et kompetansesenter for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger

NKSD – Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Oslo Universitetssykehus – Senter for sjeldne diagnoser

Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) – PUA er en spesialisert utredningsseksjon ved Oslo universitetssykehus som tilbyr spesialisthelsetjenester i psykisk helsevern til personer over 16 år med utviklingshemning/autisme, primært tilhørende helseregion Sør-Øst.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

TRS kompetansesenter– kompetansesenter for sjeldne diagnoser

NFSS – Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Et landsdekkende nettverk for fagpersoner som arbeider med seksualitet

Sansetap – en nettportal med informasjon om syn, hørsel og kombinerte sansetap med fokus på mestring og muligheter for mennesker i alle aldre.

ISAAC – en internasjonal organisasjon som har til oppgave å øke kommunikasjonsferdigheter og gi muligheter for å bedre livskvalitet til personer med alvorlige kommunikasjonsvansker.

NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Erfaringskompetanse.no – Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

ROP – Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

TIPS – Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser, Stavanger universitetssykehus

TIPS – Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose, Oslo Universitetssykehus

RVTS – Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsforebygging

NK LMS – Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

NAKMI – Nasjonal kompetanseenhet for minioritetshelse

Aldring og Helse – Nasjonalt kompetansesenter

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester – En ressurs for deg som vil forbedre pleie- og omsorgstjenesten

Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi 

RBUP – -Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

NST – Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

Pårørendesenteret – Programområde for pårørendeforskning

Vern mot overgrep – Seksuelle overgrep mot voksne personer med utviklingshemming

Interesseforeninger

NFU – Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Autismeforeningen i Norge

LUPE – Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende

NHF – Norges Handikapforbund

CP – Cerebral Parese-foreningen

Mental Helse

LPP – Landsforeningen for pårørende innen Psykiatri

Voksne for barn – For trygg barndom og god psykisk helse

Etiskpraxis – Forening for etiskpraxis

E-læring

Helsekompetanse – Møteplassen for e-læring i helsetjenesten

Opplæringsprogrammet pårørende – En igangsetter til refleksjon og drøfting

eLæring NHI – Norsk Helseinformatikk

KS Læring – Kommunesektorens organisasjon

Legeforeningens nettkursportal – Allmennlegens møte med utviklingshemmede

Selvmordsrisikovurdering – I dette kurset skal du lære hvordan du kan gjøre en selvmords­risikovurdering

Fagorganisasjoner

Fellesorganisasjonen

Fagforbundet

Helseforetak

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Vest RHF

Helse Sør-Øst RHF

Annet

Uhørte stemmer og glemte steder – Fortellinger fra utviklingshemmedes historie

Bloggen vernepleieren – Cato Brunvand Ellingsen sin personlige blogg.

Innenfra – Historiene vi trenger – Her er hovedsakelig små dokumentarer, mini-portretter, diktvideoer og reportasjer.

TV BRA er Hordalands første nett-tv kanal av og for personer med utviklingshemming.

Utenlandske nettsteder

Community Care