Topp meny

Om retten til individuell plan og koordinator

Publisert i:
SOR Rapport nr 3/2014.

Forfattere:
Rolf Magnus Grung og Lars Tandberg Jørgensen

Artikkelen beskriver Individuell plan, viktige oppgaver som omfattes av koordinatorrollen, hva som menes med langvarige og koordinerte tjenester, og klageregler knyttet til individuell plan. Den knytter retten til individuell plan og koordinator til forsvarlighetskravet i helselovgivningen.

Last ned artikkelen her