Topp meny

Vernepleie, hva er det?

Vernepleierens arbeidsmodell

Vernepleierens arbeidsmodell (FO 2008)

Vernepleieres yrkesutøvelse er mangfoldig. Den er basert på kunnskap fra ulike vitenskaper og dokumentert erfaringskunnskap, og utøves overfor ulike brukergrupper på ulike arenaer. Det er likevel en klar kjerne i vernepleieres yrkesutøvelse, og det er å yte tjenester til og være i direkte samhandling med personer med ulike funksjonsvansker.

Vernepleiere må se tjenestemottaker sine behov og rammebetingelser i en helhet, arbeide målrettet med ulike livs- og utviklingsområder og å kunne kombinere kunnskap fra ulike områder til det beste for den enkelte.

Last ned heftet om vernepleieryrket fra FO

Kilde: Fellesorganisasjonen, Fra heftet «Om vernepleieryrket»

Relaterte lenker: