Topp meny

E-læringskurs om saksbehandling

Helsedirektoratet har utarbeidet et e-læringskurs som omhandler saksbehandling ved vedtak om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Vernepleiere ansatt i offentlige tjenester har en generell plikt til å gi informasjon og veiledning. Alle vernepleiere som jobber innen de offentlige tjenester kan derfor ha glede av dette kurset, ikke bare vernepleiere som jobber med saksbehandling ved enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester.

Kurset finner du her: https://helsedirektoratet.no/nyheter/nytt-e-leringskurs-om-tildeling-av-helse-og-omsorgstenester-i-kommunane