Topp meny

Forfatter arkiv | Redaktøren

Statistikken sier

Svært lite arbeidsledighet blant vernepleiere

I fjerde kvartal i fjor var det 16.240 vernepleiere i arbeidsstyrken. Av disse var 16.187 sysselsatte (16.050 av disse var under 67 år og 137 var over 67 år). Det var kun 53 vernepleiere i arbeidsstyrken som ikke var sysselsatt. I samme periode jobbet 81,7 prosent, eller 13.231, av sysselsatte vernepleiere innen helse- sosiale tjenester. […]

Fortsett å lese...
Statistikken sier

Innvandreres opplevde livskvalitet

«Får innvandrere et bedre liv etter flytting til et annet land?» er temaet i en nylig publisert litteraturstudie. Her påpekes det at kunnskapshullene er store, men de undersøkelsene som er gjort finner forbedringer i livskvaliteten, men ikke ved alle aspekter av den. (mer…)

Fortsett å lese...
Magnus Sten

Det må være tid til å prate

Magnus Sten er en aktiv mann. Han er ansatt i Midtre Namdal-Vekst, han jobber som skuespiller i Teater Non-Stop og som vaktmesterassistent ved Nord Universitet. I tillegg er han medforsker i prosjektene «Mitt hjem – Min arbeidsplass» og «Slik vil jeg ha det!».  Ikke nok med det – Sten underviser første- og tredje års vernepleierstudenter […]

Fortsett å lese...