Topp meny

Grenseløs idrettsdag

Grenseløs idrettsdag

26 oktober ble Grenseløs idrettsdag arrangert for fjerde gang i Kristiansund. Rundt 100 barn og voksne med funksjonsnedsettelser deltok. Deltakerne kunne forsøke seg innen en rekke ulike idretter, som klatring, bryting, boksing, el-innebandy, golf, boccia, teppecurling, bowling, bueskyting, fekting, frisbeegolf, turn og karate. Her var det aktiviteter for enhver smak.

Hele 25 vernepleierstudenter fra Høgskolen i Molde bistod i gjennomføringen av Grenseløs idrettsdag. Bakgrunnen for vernepleierstudentenes bidrag var at førsteamanuensis ved vernepleierutdanningen i Molde, Anne Botslangen, selv har vært deltaker. – Dette var et fantastisk arrangement. Jeg så mulighetene for et samarbeid og kontaktet idrettskretsen, forteller Botslangen.

Monica Wuttudal er en av vernepleierstudentene som bistod i gjennomføringen av Grenseløs idrettsdag. Wuttudal er vernepleierstudent på tredje året.

Hvordan jobbet vernepleierstudentene med Grenseløs idrettsdag?

For oss pågikk dette prosjektet i en hel uke. Vi måtte forberede oss og vi trengte tid til å evaluere prosjektet. Selve forberedelsene bestod av at hver student valgte en idrett som studenten fikk ansvar for å veilede deltakerne i. I tillegg fikk noen studenter ansvaret med å planlegge og gjennomføre oppvarmingen og to studenter fikk ansvaret med å sitte i resepsjonen og ønske deltakerne velkommen, forteller Wuttudal.

Vår rolle under selve arrangementet var i hovedsak å veilede og motiverer deltagerne. Vi var også kontaktpersoner hvis noen hadde spørsmål eller lignende. Kort oppsummert var hovedfokuset at deltagerne og ledsagere skulle få en så fin og positiv dag som mulig.

Vi deltok også selv i de ulike aktivitetene. Jeg hadde ansvaret for fektingen og ga deltakerne litt informasjon om hva fekting er før de fikk prøve seg. Det var veldig gøy å se den gleden deltakerne uttrykte da de prøvde og innså at de mestret dette med glans.  Jeg var også med på fektekamp med noen av deltagerne. Det var skikkelig moro, sier Wuttudal.

Kan du si kort var dere kom frem til da dere evaluerte deres deltagelse i arrangementet?

Jeg har inntrykk av at de fleste mente dette var en viktig dag, spesielt med tanke på den utdanninga vi tar. Vi som studenter syntes det var fint å få en dag hvor vi slapp å fokusere på oppgaveskriving, men heller kunne konsentrere oss om å bidra til at dette ble en fin dag for de som deltok. På vei hjem var det flere som uttrykte at de var fornøyde og glade over å få være med på en slik dag. Den idrettsgleden mange av deltakerne viste var fantastisk å se, forteller Wuttudal.

Etter at selve gjennomføringen av dagen var unnagjort ble det arrangert kurs i regi av Idrettsforbundet. Kursets tittel var Hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet for funksjonshemmede i gymsalen?

Under dette kurset fikk vi tips til ulike aktiviteter som kunne være gode for funksjonshemmede. Improvisasjon er viktig når man skal tilrettelegge for fysisk aktivitet for funksjonshemmede. Det er viktig å fokusere på leken, og at alle skal ha det gøy med idrett og aktivitet. Dersom vårt fokus oppleves negativt for den funksjonshemmede vil vi kunne risikere å ødelegge idrettsgleden. Selv om kurset var mest rettet mot ansatte i skolen, så var kurset veldig relevant for oss vernepleierstudenter. Vi fikk gode tips som vi kan ta med oss videre, sier Wuttudal.

Grenseløs idrettsdag er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, Møre og Romsdal idrettskrets, lokale idrettslag, NAV Hjelpemiddelsentralen Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og andre aktører.