Topp meny

Rolf M. Grung - Sett fra siden

Har du en master i magen?

Tenker du på å ta en mastergrad? Flere mastergradsstudier har søknadsfrist allerede 1. mars, mens andre har søknadsfrist 15. april.

Det finnes to typer mastergradsutdanning; vitenskapelig- og erfaringsbasert master. Vitenskapelig mastergrader bygger direkte på en bachelorgrad, mens erfaringsbasert bygger på bachelorgrad i kombinasjon med yrkeserfaring (ofte to år relevant yrkeserfaring).

Mastergrader gir som regel en uttelling på 120 studiepoeng (to år fulltid), mens enkelte gir en uttelling på 90 studiepoeng (1,5 år fulltid). Det kan være greit å være klar over dette dersom man har et ønske om å ta en phd-utdanning (doktorgrad). Skal man få opptak ved et phd-program er det et krav at man har en mastergrad på 120 studiepoeng.

Tar man en mastergrad på normert/full tid bruker man 1,5/to år på dette. Mastergradsstudier på fulltid kan være vanskelig å kombinere med jobb og andre forpliktelser. Imidlertid er det svært mange mastergrader man kan ta på deltid over tre eller fire år. Enkelte mastergrader er også mulig å ta over fem år. Så vil man virkelig så får man det til.

Her følger en oversikt over 40 ulike mastergradsstudier som tilbys ved 12 norske høgskoler og universiteter på til sammen 22 ulike studiesteder – sjansen er stor for at du finner noe i nærheten av der du bor (om du ikke ønsker å flytte på deg).

Informasjonen om det enkelte masterstudiet som er ført opp her er klippet fra nettsiden til den enkelte høgskole og universitet.

Du finner oversikt over masterstudiene her….