Topp meny

FO-DAGENE 2016

Ordfører savnet mer aggressivitet

– Dere må være mer aggressive, oppfordret ordfører i Oslo kommune, Marianne Borgen.

Marianne Borgen innledet FO-dagene med å påpeke en del av utfordringene velferdsstaten står ovenfor i dag. – Norge og nordmenn liker «tittelen» Verdens beste nasjon, men vi ser kanskje ikke godt nok de utfordringene samfunnet står midt oppe i, påpekte Borgen.

Velferdsstaten står ovenfor store utfordringer. Fattigdomsproblematikk. Rusmiddelproblematikk. Vold mot barn. Psykiske problemer. Dårlige levekår for utviklingshemmede. Dette er bare noen av utfordringene samfunnet står ovenfor. – Barnevernspedagoger, sosionomer, velferdsvitere og vernepleiere har en svært viktig rolle for å forebygge samfunnets utfordringer og å utjevne forskjeller, slo Borgen fast.

Mange barn vokser opp i fattigdom. I bydelene Gamle Oslo og Sagene i Oslo kommune lever over 30 prosent av barna under fattigdomsgrensen. Fattigdom medfører at mange barn ikke kan delta på aktiviteter som er viktige for barn. Dette medfører sosial eksklusjon, noe som igjen medfører mange problemer. Ikke bare for den enkelte, men også for samfunnet.

– Stadig flere unge er åpne om egne psykiske problemer. Spørsmålet er om dette skyldes at ungdom har blitt mer åpne om egne utfordringer enn det ungdom var før, eller om ungdomsopprøret nå i større grad vendes «innover» enn det det gjorde før, undret Borgen.

Ulikhetene i Norge og resten av Europa er økende. – Vi står nå midt i en humanitær katastrofe, slo Borgen fast. De to siste årene har over 10.000 mennesker druknet under sitt desperate forsøk på å krysse Middelhavet.

Kaldheimutvalget overleverte sin NOU 2016:17 På lik linje til Solveig Horne for om lag en måned siden. Her står vi ovenfor stor utfordringer.  Vi er forpliktet til å løse de utfordringene Kaldheimutvalget har påpekt, understreket Borgen.

Det er stor forskjeller i vår velferdsstat. Forskjeller påvirker tillit og tilhørighet i en negativ retning. Forskjeller har også negativ betydning for en rekke andre ting, blant annet helse og kriminalitet. God velferdstjenester er et viktig virkemiddel for å utjevne forskjeller.

FOs profesjoner har en sentral rolle i velferdsstaten. Barnevernpedagoger, sosionomer, velferdsvitere og vernepleiere er viktige i det offentlige ordskiftet. Borgen etterlyste et enda sterkere engasjement fra disse profesjonene i den offentlige debatten rundt hva som er kloke og smarte løsninger for utjevning av forskjeller. – Dere må være mer aggressive og gi politikeren tydligere innspill, avsluttet Borgen.