Topp meny

Gratis konferanse om Relasjonsarbeid i tverrfaglig psykisk helsearbeid

2 og 3. november arrangerer Høgskolen i Oslo og Akershus, ved det tverrfaglige fagmiljøet knyttet til forskning og undervisning i psykisk helsearbeid, konferansen Relasjonsarbeid i tverrfaglig psykisk helsearbeid: Faglige- og skjønnlitterære tilnærminger.

Hovedforelesere er forfatter Edvard Hoem, forfatter Ingvild Risøi, professor emeritus Anna von der Lippe (UiO), førstelektor Trine Myhrvold, (HiOA), Hanne Lorimer Aamodt (MA), førsteamanuensis Eric Stänicke (UiO), professor Trygve Aasgaard (HiOA) og overlege Øyvind Urnes (UUS).

I tilknytning til konferansen arrangeres det også workshops. Her vil det inviteres til tverrinstitusjonell diskusjon og samarbeid.

Konferansen finner sted i Pilestredet 46, PA 128 – Apollo, og er gratis. Det vil bli servert lunsj begge dager.

Påmelding sendes til Amy-Ostertun.Geirdal@hioa.no

Les mer om konferansen her