Topp meny

Statistikken sier

Hvem er utsatt på boligmarkedet?

Avhengig av hvordan det måles kan mellom 177 000 og 282 400 personer kan være vanskeligstilt på boligmarkedet. Særlig er innvandrere bosatt i Oslo utsatt.

I artikkelen publisert på SSB sine nettsider redegjøres det for hvordan man måler og hvem som er utsatt på boligmarkedet.

Operasjonaliseringen av utsatte på boligmarkedet tar utgangspunkt i dem som potensielt har en vanskelig økonomisk situasjon i kombinasjon med at de ikke har en tilfredsstillende bosituasjon.

Du kan lese mer her: http://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-og-publikasjoner/hvem-er-utsatt-pa-boligmarkedet