Topp meny

Arkiv | Statistikk

Statistikken sier

Svært lite arbeidsledighet blant vernepleiere

I fjerde kvartal i fjor var det 16.240 vernepleiere i arbeidsstyrken. Av disse var 16.187 sysselsatte (16.050 av disse var under 67 år og 137 var over 67 år). Det var kun 53 vernepleiere i arbeidsstyrken som ikke var sysselsatt. I samme periode jobbet 81,7 prosent, eller 13.231, av sysselsatte vernepleiere innen helse- sosiale tjenester. […]

Fortsett å lese...
Statistikken sier

Innvandreres opplevde livskvalitet

«Får innvandrere et bedre liv etter flytting til et annet land?» er temaet i en nylig publisert litteraturstudie. Her påpekes det at kunnskapshullene er store, men de undersøkelsene som er gjort finner forbedringer i livskvaliteten, men ikke ved alle aspekter av den. (mer…)

Fortsett å lese...
Statistikken sier

Levekårsundersøkelsen

Levekårsundersøkelsen utføres årlig av Statistisk sentralbyrå. I undersøkelsen kartlegges befolkningens helsetilstand, som sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på helseproblemer, funksjonsevne, levevaner og bruk av helsetjenester. (mer…)

Fortsett å lese...
Statistikken sier

Utviklingshemmede er den største gruppen brukere av dagaktivitetstilbud i Norge

Dagaktivitetstilbud er et ikke-lovpålagt omsorgstilbud til hjemmeboende. Det er flere formål med dagaktivitetstilbud, blant annet vedlikehold av dagliglivets funksjoner, trivsel, livskvalitet og forebygging av vansker. Det er variasjon mellom kommunene knyttet til dagaktivitetstilbud. Utviklingshemmede er den største gruppen brukere av dagaktivitetstilbud (23 000 plasser per uke). 69 prosent av kommunene har dagtilbud til personer med demens. […]

Fortsett å lese...
Statistikken sier

Flere funksjonshemmede er sysselsatt i Sverige enn i Norge

I 2015 var andelen sysselsatte funksjonshemmede i Norge 46 prosent. I Sverige var dette tallet 62 prosent. I begge landene var andelen funksjonshemmede rundt 16 prosent i 2015. Noe av denne forskjellen kan relateres til hvordan selve undersøkelsen har blitt utført, men allikevel konkluderes det med at størsteparten av forskjellen mellom Norge og Sverige skyldes […]

Fortsett å lese...