Topp meny

Statistikken sier

Innvandreres opplevde livskvalitet

«Får innvandrere et bedre liv etter flytting til et annet land?» er temaet i en nylig publisert litteraturstudie. Her påpekes det at kunnskapshullene er store, men de undersøkelsene som er gjort finner forbedringer i livskvaliteten, men ikke ved alle aspekter av den. Det er variasjon mellom land og innvandrere i rike land er gjennomgående mer fornøyd. Videre er det flere studier som finner at innvandre jevnt over er mindre tilfreds med livet enn majoritetsbefolkningen.

Studien finner du her: http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/innvandring-innvandrere-og-livskvalitet