Topp meny

Bergvegg med is

Kunnskapsbasert retningslinje for oppfølging av barn og unge med Down syndrom

Regionssenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) har utarbeidet en kunnskapsbasert retningslinje for spesialisthelsetjenestens oppfølging av barn og unge med Down syndrom.

Du kan lese mer her: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/rhabu/habiliteringsbloggen/retningslinjen-for-oppfolging-av-barn-og-unge-med-down-syndrom-er-ferdig