Topp meny

Sjumilsstegskonferansen 2016

Sjumilsstegskonferansen 2016: Byggesteiner for et godt liv

9 og 10. november arrangerer Fylkesmannen i Troms i samarbeid med Bufetat, Imdi Nord og Nav fylke Sjumilsstegskonferansen 2016: Byggesteiner for et godt liv. Målgruppene for konferansen er kommunepolitikere og ansatte i offentlig sektor som arbeider med barn og unge og deres familier.

Fokuset i konferansen er kommunalt- og statlig ansvar for mindreårige og deres familie. Dette rommer utfordringer knyttet til barnas helse – både helsefremmende tilbud og behandlingstilbud. Konferansen vil også ta opp temaer knyttet til barnehage og skole, vergemål, barneverntjenester og barn- og unges kultur- og fritidstilbud.

Konferansen finner sted Scandic Ishavshotell i Tromsø og koster 1575 kroner. I tillegg tilkommer det kostander for hotellovernatting og deltagelse på festmiddag. Frist for påmelding er førstkommende fredag, altså 28. oktober.

Ytterligere informasjon og påmelding til Sjumilsstegskonferansen finner du her.