Topp meny

Statistikken sier

Utviklingshemmede er den største gruppen brukere av dagaktivitetstilbud i Norge

Dagaktivitetstilbud er et ikke-lovpålagt omsorgstilbud til hjemmeboende. Det er flere formål med dagaktivitetstilbud, blant annet vedlikehold av dagliglivets funksjoner, trivsel, livskvalitet og forebygging av vansker. Det er variasjon mellom kommunene knyttet til dagaktivitetstilbud.

Utviklingshemmede er den største gruppen brukere av dagaktivitetstilbud (23 000 plasser per uke). 69 prosent av kommunene har dagtilbud til personer med demens. Dagaktivitetstilbudene er gjennomsnittlig åpent 4,5 dager per uke.

Mer finner du her: http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/dagaktivitetstilbud-i-omsorgstjenesten