Topp meny

Forfatter arkiv | Bernt Fjordheim

Personar med nedsett funksjonsevne i media

Vernepleiarar arbeider med personar med nedsett funksjonsevne. Kor mykje vert denne gruppa omtalt i media? Og korleis vert dei omtalt? Rapporten «Stort felt – liten dekning. Medierepresentasjoner av mennesker med nedsatt funksjonsevne» vart presentert på eit seminar i Ingeniørenes hus i Oslo torsdag 9. januar, og gir mykje grunnlag for refleksjon for ein vernepleiar. (mer…)

Fortsett å lese...

Treng arbeidsplassen din eit etisk løft?

Kommunesektorens organisasjon (KS) inviterer no fleire kommunar til å delta i prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving». Dersom du arbeider i ein kommune, og er opptatt av gode tenester, kan deltaking i dette prosjektet vere med på å gi kjennskap til ei rekkje verkemiddel for å få til auka etisk kompetanse. (mer…)

Fortsett å lese...