Topp meny

Arkiv | Inkludering og deltakelse

Et bankende hjerte for aktivitetstilbud for utviklingshemmede

Iren Nordheim er en driftig vernepleier fra Sogn og Fjordane med et stort engasjement for at utviklingshemmede skal ha et aktivitetstilbud. Et bekjentskap som tiåring la grunnlaget for å bli vernepleier. Hun startet opp et aktivitetstilbud alene, men fikk med seg fotballkretsen, og i år har fotballaget Sogndal United spilt turnering i Lillehammer. (mer…)

Fortsett å lese...

En vernepleier på et senter for arbeidslivsforberedelse

Vernepleier Marte Bogstad hjelper mennesker som har falt utenfor arbeidslivet finne veien til ordinært arbeid. Vi snakker med henne om kartlegging, samtalesamarbeid, å mobilisere den enkeltes ressurser, samarbeidet med NAV, når hun er på sitt aller mest engasjerte, hva som kan gjøre henne oppgitt, og hvordan hun nå i ettertid vurderer vernepleierutdanningen sin. (mer…)

Fortsett å lese...

To tilretteleggere for utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv

Vernepleier June Olsen (til høyre) og ergoterapeut  Veronica Grubbli (til venstre) er tilretteleggere i Nittedal Kommune, der de for tiden følger opp syv arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift. Her forteller de om jobben, lar oss møte to personer de følger opp, og gir oss innblikk i tilretteleggingen rundt dem. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleier Lasse Tuastad

Bergensvernepleier tar doktorgrad på rock i kriminalomsorg og ettervern

Bergensvernepleier og musikkterapeut Lasse Tuastad har forsket på hvordan et rockeband kan fungere som musikkterapeutisk virksomhet i kriminalomsorg og ettervern. Medforskerne hans, som han spiller med i bandet Me and THE BAND`its, sier at for dem har musikken vist vei ut av kriminalitet. Men dette handler om mer enn bare rock som rehabilitering. (mer…)

Fortsett å lese...

Sosialt entreprenørskap på Erlandsens Conditori

Vernepleierportalen vil fremover formidle ulike modeller for å inkludere personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv. Først ut er Erlandsens Conditori i Halden, bygd på tanken om at utviklingshemmede skal kunne eie og drive noe selv. Fire personer har sitt daglige virke der: tre eiere og en personlig assistent. Vernepleier Kari Megrund besøkte dem. (mer…)

Fortsett å lese...
Redaktørens hjørne

Hva er galt med det ordinære arbeidslivet?

Svært få av våre utviklingshemmete medborgere deltar i det ordinære arbeidslivet. Men hva hindrer dem? Å si «utviklingshemningen deres» er feil svar, når vi samtidig har ambisjoner om å sikre alle borgeres mulighet til deltakelse uavhengig av funksjonsevne. Hva er så problemet? Hva kan gjøres? Dette blir tema for flere saker i høst. (mer…)

Fortsett å lese...

NFU + vernepleiere = sant. I hvert fall i 2014

Den gang sentralinstitusjonene ble lagt ned, mente Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) at vernepleierne var «institusjonsskadd», og at utdanningen var en anakronisme som burde få ligge igjen på historiens skraphaug. Tjuefem år senere spør vi nåværende leder, Jens Petter Gitlesen, om hvordan han og NFU ser på dette i dag. (mer…)

Fortsett å lese...

Vernepleiere mobiliserer for Erlandsens Conditori

Jeg har støttet Erlandsens Conditori i Halden med 500 kroner og utfordret landets vernepleiere til å gjøre det samme. Delmålet er å holde Erlandsens i gang til det offentlige besinner seg og tilbyr eierne funksjonsassistanse, det overordnete målet et samfunn der utviklingshemmende har en selvsagt plass i ordinært arbeidsliv. Hva sier så vernepleierne? (mer…)

Fortsett å lese...

Vernepleiere støtter Goksøyrs rett til å tale

Samfunnsdebattant Marte Goksøyr, som har Downs Syndrom, talte på grunnlovsjubiléet 16. februar. Goksøyr tok til orde mot at foster aborteres utelukkende fordi de har Downs syndrom. Talen er blitt friskt debattert, og noen mener innlegget hennes var upassende i denne sammenhengen. En lang rekke vernepleiere som ytret seg i går er uenige. (mer…)

Fortsett å lese...

Personar med nedsett funksjonsevne i media

Vernepleiarar arbeider med personar med nedsett funksjonsevne. Kor mykje vert denne gruppa omtalt i media? Og korleis vert dei omtalt? Rapporten «Stort felt – liten dekning. Medierepresentasjoner av mennesker med nedsatt funksjonsevne» vart presentert på eit seminar i Ingeniørenes hus i Oslo torsdag 9. januar, og gir mykje grunnlag for refleksjon for ein vernepleiar. (mer…)

Fortsett å lese...

Autistiske personer om forhold og seksualitet

Nettboken «relationships & sexuality» er en håndbok for og av autistiske personer, altså personer med diagnoser på autismespekteret. Et fellesstrekk er at alle forfatterne ser autisme som en nevrologisk variasjon, ikke en defekt eller lidelse. Det gir dem litt andre perspektiver på forhold og seksualitet, der også nevrotypikere har noe å lære. (mer…)

Fortsett å lese...