Topp meny

Arkiv | Arbeidsliv

En vernepleier på et senter for arbeidslivsforberedelse

Vernepleier Marte Bogstad hjelper mennesker som har falt utenfor arbeidslivet finne veien til ordinært arbeid. Vi snakker med henne om kartlegging, samtalesamarbeid, å mobilisere den enkeltes ressurser, samarbeidet med NAV, når hun er på sitt aller mest engasjerte, hva som kan gjøre henne oppgitt, og hvordan hun nå i ettertid vurderer vernepleierutdanningen sin. (mer…)

Fortsett å lese...
Redaktørens hjørne

Utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv – en oppsummering

Vernepleierportalen har nå hatt seks saker om utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv. Vi har belyst lovgrunnlag, intervjuet fagpersoner og forskere, beskrevet fem eksempler på vellykket inkludering, og ikke minst: intervjuet de inkluderte. Mine konklusjoner? Det er mulig å inkludere langt flere utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv, og vi vet mye om hvordan det kan gjøres. (mer…)

Fortsett å lese...

To tilretteleggere for utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv

Vernepleier June Olsen (til høyre) og ergoterapeut  Veronica Grubbli (til venstre) er tilretteleggere i Nittedal Kommune, der de for tiden følger opp syv arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift. Her forteller de om jobben, lar oss møte to personer de følger opp, og gir oss innblikk i tilretteleggingen rundt dem. (mer…)

Fortsett å lese...

Sosialt entreprenørskap på Erlandsens Conditori

Vernepleierportalen vil fremover formidle ulike modeller for å inkludere personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv. Først ut er Erlandsens Conditori i Halden, bygd på tanken om at utviklingshemmede skal kunne eie og drive noe selv. Fire personer har sitt daglige virke der: tre eiere og en personlig assistent. Vernepleier Kari Megrund besøkte dem. (mer…)

Fortsett å lese...
Johan Tveit Sandvin

På sporet av de funksjonshemmende barrierene – en forskers perspektiv

Johans Tveit Sandvin er forsker, men også medlem i utvalget som skal utrede og fremme forslag til tiltak for å styrke grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming. Vi spør hva han ser som de fremste funksjonshemmende barrierene for utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv, hvordan de kan bygges ned, og hva vernepleiere især kan gjøre. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleier Anne-Berit Løw Sandtorv

En vernepleier om sine tverrprofesjonelle samarbeidsrelasjoner

Det fokuseres stadig mer på tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og velferdssektoren. Noen bruker orkesteret som metafor: Det hjelper ikke om musikerne er glitrende hver for seg, hvis de ikke klarer å samspille og utfylle hverandre når det er konsert. Vi har invitert vernepleier Anne-Berit Løw Sandtorv til å utforske sine samarbeidsrelasjoner på jobb. (mer…)

Fortsett å lese...

En vanlig jobb – hvorfor så vanskelig?

Et toårig samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune har fokusert på utfordringer rundt det å få utviklingshemmete inn i ordinært arbeidsliv. Vi spør førstelektor Margunn Rommetveit, fagkonsulent og vernepleier Johs. Tvilde og vernepleier Birthe Helland om prosjektet, om situasjonen i dag, de ekskluderende mekanismene og barrierene, og hva vernepleiere kan gjøre. (mer…)

Fortsett å lese...
Redaktørens hjørne

Hva er galt med det ordinære arbeidslivet?

Svært få av våre utviklingshemmete medborgere deltar i det ordinære arbeidslivet. Men hva hindrer dem? Å si «utviklingshemningen deres» er feil svar, når vi samtidig har ambisjoner om å sikre alle borgeres mulighet til deltakelse uavhengig av funksjonsevne. Hva er så problemet? Hva kan gjøres? Dette blir tema for flere saker i høst. (mer…)

Fortsett å lese...

Om yrkestittelen «vernepleier»

Diskusjonen om hva yrkestittelen bør være har blusset opp jevnlig. I 1988 søkte daværende Norsk Vernepleierforbund (NVF) råd hos Norsk Språkråd, men deres forslag var det ikke mange som ble glade for. I dag er det ro rundt saken og verken FO eller Fagforbundet har planer om å dra i gang diskusjonen igjen. (mer…)

Fortsett å lese...

Fagansvarlige miljøterapeuter jobber i fagnettverk

De fagansvarlige miljøterapeutene i Fyllingsdalen Botjenester til utviklingshemmede har organisert seg i en fagnettverk, FAM-gruppen. Til gjensidig støtte og for å sikre fagutvikling, kvaliteten på tjenestene og samarbeid på tvers. Enhetsleder tilrettelegger, mener de hever status i arbeid med utviklingshemmede i bofellesskap, og kaller det god økonomi. Av de syv er fem vernepleiere. (mer…)

Fortsett å lese...

Vernepleiere mobiliserer for Erlandsens Conditori

Jeg har støttet Erlandsens Conditori i Halden med 500 kroner og utfordret landets vernepleiere til å gjøre det samme. Delmålet er å holde Erlandsens i gang til det offentlige besinner seg og tilbyr eierne funksjonsassistanse, det overordnete målet et samfunn der utviklingshemmende har en selvsagt plass i ordinært arbeidsliv. Hva sier så vernepleierne? (mer…)

Fortsett å lese...