Topp meny

Arkiv | Funksjonshemmende barrierer

Johan Tveit Sandvin

På sporet av de funksjonshemmende barrierene – en forskers perspektiv

Johans Tveit Sandvin er forsker, men også medlem i utvalget som skal utrede og fremme forslag til tiltak for å styrke grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming. Vi spør hva han ser som de fremste funksjonshemmende barrierene for utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv, hvordan de kan bygges ned, og hva vernepleiere især kan gjøre. (mer…)

Fortsett å lese...

En vanlig jobb – hvorfor så vanskelig?

Et toårig samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune har fokusert på utfordringer rundt det å få utviklingshemmete inn i ordinært arbeidsliv. Vi spør førstelektor Margunn Rommetveit, fagkonsulent og vernepleier Johs. Tvilde og vernepleier Birthe Helland om prosjektet, om situasjonen i dag, de ekskluderende mekanismene og barrierene, og hva vernepleiere kan gjøre. (mer…)

Fortsett å lese...

Personar med nedsett funksjonsevne i media

Vernepleiarar arbeider med personar med nedsett funksjonsevne. Kor mykje vert denne gruppa omtalt i media? Og korleis vert dei omtalt? Rapporten «Stort felt – liten dekning. Medierepresentasjoner av mennesker med nedsatt funksjonsevne» vart presentert på eit seminar i Ingeniørenes hus i Oslo torsdag 9. januar, og gir mykje grunnlag for refleksjon for ein vernepleiar. (mer…)

Fortsett å lese...