Topp meny

Slottsparken

Belastning, mestring og psykisk helse hos pårørende til mennesker med ruslidelse

Det å være pårørende til personer med rusavhengighet medfører ofte store belastninger og psykiske helseplager. Hjelpeapparatet bør derfor hjelpe de pårørende i å velge hensiktsmessige mestringsstrategier.

Førsteforfatter av denne artikkelen er klinisk vernepleier Tone Larsen Hoel. Den er basert på forskning gjort i forbindelse med hennes mastergradsoppgave i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Artikkelen, som er publisert i Sykepleien Forskning i desember 2016, finner du her: https://sykepleien.no/forskning/2016/12/belastning-mestring-og-psykisk-helse-hos-parorende-til-mennesker-med-ruslidelse