Topp meny

Arkiv | Rus

Rolf W. Gråwe

Ny bok om Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse

I boken Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse beskrives en rekke behandlingstiltak som bør kombineres for best mulig effekt. Boken henvender seg til alt helsepersonell som jobber i tverrfaglig spesialisert rusbehandling og i kommunale tiltak som hjelper rusavhengige. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleier Birthe Møgster

En russcene – sett fra innsiden

Mange mener mye om åpne russcener og de som bruker dem, men som regel ligger det bare «utsideblikk» til grunn. Vernepleier Birthe Møgster leverte i høst masteroppgaven «Restar av det menneskelege. Ei analyse av kva funksjonar Nygårdsparken har for rusmisbrukarar», etter å ha intervjuet brukere av Nygårdsparken i Bergen. Her kan du lese om hennes […]

Fortsett å lese...