Topp meny

Arkiv | Avhandlinger

Ungdommers opplevelse av deltakelse i ansvarsgrupper

I en nylig publisert artikkel i Journal of Comparative Social Work har vernepleier og doktorgradsstudent Siv Elin Nord Sæbjørnsen og hennes veileder Atle Ødegård (2016) studert ungdommers opplevelser knyttet til deltagelse i tverrfaglige team, eller såkalte ansvarsgrupper. Alle ungdommene i studien hadde ansvarsgrupper som følge av kontakt med barnevern eller psykisk helsevern. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleier Lasse Tuastad

Bergensvernepleier tar doktorgrad på rock i kriminalomsorg og ettervern

Bergensvernepleier og musikkterapeut Lasse Tuastad har forsket på hvordan et rockeband kan fungere som musikkterapeutisk virksomhet i kriminalomsorg og ettervern. Medforskerne hans, som han spiller med i bandet Me and THE BAND`its, sier at for dem har musikken vist vei ut av kriminalitet. Men dette handler om mer enn bare rock som rehabilitering. (mer…)

Fortsett å lese...