Topp meny

Arkiv | Psykisk helsevern

Vernepleier Chris Safari

Organisert idrett beskytter mot psykiske vansker hos ungdom

Vernepleier Chris Safari har i sin masteroppgave i folkehelsevitenskap fra Universitetet i Agder studert sammenhengen mellom organisert idrett, opplevd tilhørighet og psykiske vansker hos ungdom. Resultatene fra studien viste at ungdom i organisert idrett har, både på kort- og på lang sikt, bedre psykisk helse enn ungdom som ikke deltar i idrett. (mer…)

Fortsett å lese...

Vernepleier og koordinator for eMeistring

eMeistring, veiledet internettbehandling, tilbys så langt på fem ulike steder i Norge. Ett av dem er ved poliklinikkene i Helse Bergen, der vernepleier Hanne Gulbrandsen koordinerer eMeistringstilbudet, både den kliniske og den forskningsmessige delen. Vi spør henne hva eMeistring er, hva det krever av pasientene og hvilke resultater som oppnås gjennom denne behandlingsformen. (mer…)

Fortsett å lese...