Topp meny

Arkiv | Masteroppgaver

Masteroppgaver skrevet av vernepleiere

Vernepleier Chris Safari

Organisert idrett beskytter mot psykiske vansker hos ungdom

Vernepleier Chris Safari har i sin masteroppgave i folkehelsevitenskap fra Universitetet i Agder studert sammenhengen mellom organisert idrett, opplevd tilhørighet og psykiske vansker hos ungdom. Resultatene fra studien viste at ungdom i organisert idrett har, både på kort- og på lang sikt, bedre psykisk helse enn ungdom som ikke deltar i idrett. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleier Hilde Åkra

Hvilken informasjon får foreldre når det er mistanke om Downs syndrom hos fosteret?

Våren 2014 fullførte vernepleier Hilde Åkra masterstudiet Sosialt arbeid i partnerskap ved Diakonhjemmet Høgskole. Tema i masteroppgaven var informasjonen foreldre får når de får beskjed at fosteret kan ha Down syndrom. Vi spurte Åkra om funnene hennes, hva som kunne vært gjort annerledes i helsevesenet, og hvordan vernepleiere kunne ha bidratt i det. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleier Birthe Møgster

En russcene – sett fra innsiden

Mange mener mye om åpne russcener og de som bruker dem, men som regel ligger det bare «utsideblikk» til grunn. Vernepleier Birthe Møgster leverte i høst masteroppgaven «Restar av det menneskelege. Ei analyse av kva funksjonar Nygårdsparken har for rusmisbrukarar», etter å ha intervjuet brukere av Nygårdsparken i Bergen. Her kan du lese om hennes […]

Fortsett å lese...