Topp meny

Statistikken sier

Levekårsundersøkelsen

Levekårsundersøkelsen utføres årlig av Statistisk sentralbyrå. I undersøkelsen kartlegges befolkningens helsetilstand, som sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på helseproblemer, funksjonsevne, levevaner og bruk av helsetjenester. Også informasjon om husholdningen, arbeid, sosial kontakt og aktivitet kartlegges. Dette for å se helsetilstanden opp imot andre viktige levekårsområder.

Dataene for denne undersøkelsen ble samlet inn i 2015. Etter frafall var det totalt 8164 personer over 16 år fra hele landet som deltok. Dataene ble innsamlet ved telefonintervju.

Les mer her: http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/levekarsundersokelsen-om-helse-2015