Topp meny

Stikkordarkiv | fagforening

Nestleder i FO Marianne Solberg Johnsen

Nestleder i FO om forslaget om lovfesting av kompetansekrav

Som del av oppfølgingen av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen sendte Helse- og omsorgsdepartementet 6. juni ut et høringsnotat med forslag til lovendringer. Ett forslag er lovfesting av kompetansekrav i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Vernepleiekompetansen er ikke blant de som foreslås lovfestet. Hvor står FO – og hva gjør de? Vi spør nestleder Marianne Solberg Johnsen. (mer…)

Fortsett å lese...
Bjørn Harald Iversen

Vernepleierforbundet i Delta

Delta organiserer i underkant av 500 vernepleiere. I vår opprettet de Vernepleierforbundet i Delta, som dermed er det tredje største fagforbundet for vernepleiere – men det eneste med ”vernepleie” i navnet. Medlemstallet øker. Hvilke ambisjoner har de? Vi spør Bjørn Harald Iversen, leder for styringsgruppen som nå forbereder Vernepleierforbundets første kongress i februar 2016. (mer…)

Fortsett å lese...

Sonderer mulighetene for et eget profesjonsforbund for vernepleiere

Mari Bjørnstad Roer og Cato Brunvand Ellingsen representerer en gruppe vernepleiere som sonderer mulighetene for et eget profesjonsforbund for vernepleiere. Vi har spurt om deres visjon, hva de er i gang med og hvorfor – og hvordan de vil møte kritikk om at dette bidrar til å splitte og dermed svekke vernepleiere som gruppe. (mer…)

Fortsett å lese...
FO leder Mimmi Kviskvik

FO og vernepleierne

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere er den fagforeningen som organiserer flest vernepleiere. Vi har nylig hørt fra Fagforbundet. Men hva tenker FO-leder Mimmi Kvisvik? Hvilke fremtidsvisjoner har hun for vernepleierne – som profesjon i velferdssamfunnet, og i FO? Vi fikk stille henne noen spørsmål i en travel tid før vårens kongress. (mer…)

Fortsett å lese...
Raymond Turøy fra Fagforbundet

Fagforbundet og vernepleierne

Vernepleiere er spredd over flere fagforeninger. Om mange er organisert i Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere (FO), velger andre for eksempel Fagforbundet. Vi har snakket med Raymond Turøy, leder for Seksjon helse og sosial i Fagforbundet, og spurt hva de er opptatt av når det gjelder vernepleiere? (mer…)

Fortsett å lese...