Topp meny

Arkiv | Profesjon

Ane Lillian Tveit

Barnehabilitering i Moldova. Mulighet for erfaren vernepleier

I 1947 etablerte overlege Ole B. Munch en ettårig utdanning i åndsvakepleie for ansatte ved Emma Hjorths hjem. Årsaken var det store behovet for kompetanse innen den statlige omsorgen for utviklingshemmede. I 1999 skrev ergoterapistudentene Ane Lillian Tveit og Trine Lilleby sine avsluttende oppgaver ved Høgskolen i Oslo. (mer…)

Fortsett å lese...
Nestleder i FO Marianne Solberg Johnsen

Nestleder i FO om forslaget om lovfesting av kompetansekrav

Som del av oppfølgingen av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen sendte Helse- og omsorgsdepartementet 6. juni ut et høringsnotat med forslag til lovendringer. Ett forslag er lovfesting av kompetansekrav i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Vernepleiekompetansen er ikke blant de som foreslås lovfestet. Hvor står FO – og hva gjør de? Vi spør nestleder Marianne Solberg Johnsen. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleier Bernt Fjordheim

 Vernepleiarutdanning som grunnlag for leiarrolla

Bernt Fjordheim er vernepleiar og einingsleiar i Lindås kommune, Eining for funksjonshemma. I intervjuet trekkjer han parallellar mellom det å jobbe som vernepleier og det å fungere som leiar, og viser korleis vernepleiarar allereie frå grunnutdanninga har med seg en del ressursar som gir dei et godt utgangspunkt for å fungere som leiarar. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleier Torunn Ovrid

Vernepleie i Finnmark

Torunn Ovrid er vernepleier og arbeider ved Barnehabiliteringen på Finnmarkssykehuset. I intervjuet forteller hun om sin jobbhverdag, om fagområdet seksualitet (hennes hjertebarn), om hvordan konsulentene på Barnehabiliteringen har tilpasset sin utadrettete virksomhet og oppfølging i et fylke preget av så store avstander, og hva som ellers kan være annerledes med vernepleie i Finnmark. (mer…)

Fortsett å lese...
Inger Nordlund, Anne Thronsen og Sølvi Linde

Har skrevet innføringsbok i vernepleie

Inger Nordlund, Anne Thronsen og Sølvi Linde, vernepleiere og lærere ved Høgskolene i Telemark og Bergen, har gitt ut boken Innføring i vernepleie. Kunnskapsbasert praksis. Grunnleggende arbeidsmodell. Her utdyper de sine intensjoner med boken, diskuterer bokens faglige grunnelementer, og viser hvordan noen av de senere årenes bidrag til vernepleiefaget kan sees i sammenheng. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleier Julie Frigård Storsve

En vernepleier med dobbeltkompetanse: vernepleierutdanning og egne erfaringer med psykisk lidelse

I dette intervjuet deler Julie Frigård Storsve noen erfaringer fra å være vernepleierstudent med psykisk lidelse, og gir noen råd om det. Videre beskriver hun hvordan hun bruker sin dobbeltkompetanse i arbeid med pasienter i jobben som erfaringskonsulent i oppsøkende behandlingsteam (ACT), og teamets innledende skepsis til å ansette en erfaringskonsulent med vernepleierutdanning. (mer…)

Fortsett å lese...
Bjørn Harald Iversen

Vernepleierforbundet i Delta

Delta organiserer i underkant av 500 vernepleiere. I vår opprettet de Vernepleierforbundet i Delta, som dermed er det tredje største fagforbundet for vernepleiere – men det eneste med ”vernepleie” i navnet. Medlemstallet øker. Hvilke ambisjoner har de? Vi spør Bjørn Harald Iversen, leder for styringsgruppen som nå forbereder Vernepleierforbundets første kongress i februar 2016. (mer…)

Fortsett å lese...

Sonderer mulighetene for et eget profesjonsforbund for vernepleiere

Mari Bjørnstad Roer og Cato Brunvand Ellingsen representerer en gruppe vernepleiere som sonderer mulighetene for et eget profesjonsforbund for vernepleiere. Vi har spurt om deres visjon, hva de er i gang med og hvorfor – og hvordan de vil møte kritikk om at dette bidrar til å splitte og dermed svekke vernepleiere som gruppe. (mer…)

Fortsett å lese...

Vernepleier, pedagog og spesialidrettspedagog

Hva jobber en med, hvis en både er vernepleier, spesialidrettspedagog og har praktisk pedagogisk utdanning? Hilde Christoffersen Lindstøl jobber med elever med utviklingshemning og fysisk funksjonsnedsettelse på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Noe av det hun jobber med og brenner for, er å lære elevene om kropp, identitet, seksualitet og samliv. (mer…)

Fortsett å lese...