Topp meny

Arkiv | Politikk

Bjørn Harald Iversen

Vernepleierforbundet i Delta

Delta organiserer i underkant av 500 vernepleiere. I vår opprettet de Vernepleierforbundet i Delta, som dermed er det tredje største fagforbundet for vernepleiere – men det eneste med ”vernepleie” i navnet. Medlemstallet øker. Hvilke ambisjoner har de? Vi spør Bjørn Harald Iversen, leder for styringsgruppen som nå forbereder Vernepleierforbundets første kongress i februar 2016. (mer…)

Fortsett å lese...

Et intervju med leder for Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) – om utviklingshemmedes valgdeltakelse og forventninger til vernepleiere

Vi har snakket med Jens Petter Gitlesen, leder i NFU – om utviklingshemmedes lave valgdeltakelse, om hvorfor utviklingshemmede har en selvsagt plass i politikken, om hans forventninger til vernepleiere om at de skal legge til rette for utviklingshemmedes politiske aktivitet og valgdeltakelse, og hans innspill om hvordan de kan gjøre dette. (mer…)

Fortsett å lese...

Bernt Barstad: Noen lenker om utviklingshemmede og valgdeltakelse

Jeg har gått igjennom en del lenker og materiale som er samlet av Lora Melby Rypern i Autismeforeningen Akershus. Svært mye av det kan brukes i tilrettelegging for valgdeltakelse for mennesker med utviklingshemming, og som vernepleier har du et ansvar for å legge til rette for samfunnsdeltakelse. Her følger en gjennomgang med kommentarer. (mer…)

Fortsett å lese...

En bacheloroppgave om utviklingshemmedes valgdeltakelse

May Britt Ramberg skrev våren 2015 bacheloroppgave om utviklingshemmedes deltakelse i valg. Senere kom en kronikk i Trønderavisen. Her snakker hun om sine funn i oppgaven og hva hun mener tjenesteutøvere kan gjøre for å fremme utviklingshemmedes valgdeltakelse. Dette er første sak ut i en serie med søkelys på tilrettelegging for politisk deltakelse. (mer…)

Fortsett å lese...
FO leder Mimmi Kviskvik

FO og vernepleierne

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere er den fagforeningen som organiserer flest vernepleiere. Vi har nylig hørt fra Fagforbundet. Men hva tenker FO-leder Mimmi Kvisvik? Hvilke fremtidsvisjoner har hun for vernepleierne – som profesjon i velferdssamfunnet, og i FO? Vi fikk stille henne noen spørsmål i en travel tid før vårens kongress. (mer…)

Fortsett å lese...
Raymond Turøy fra Fagforbundet

Fagforbundet og vernepleierne

Vernepleiere er spredd over flere fagforeninger. Om mange er organisert i Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere (FO), velger andre for eksempel Fagforbundet. Vi har snakket med Raymond Turøy, leder for Seksjon helse og sosial i Fagforbundet, og spurt hva de er opptatt av når det gjelder vernepleiere? (mer…)

Fortsett å lese...