Topp meny

Arkiv | Fagutvikling

Para film

«Jeg»: Om vold i nære relasjoner

Teaterforestillingen «Jeg» spilles av skuespillere fra Para Film & Teater. Forestillingen handler om vold i nære relasjoner og inngår som en del av Justis- og beredskapsdepartementets fokus på bekjempelse av dette alvorlige problemet. Målgruppen for forestillingen er studenter innen helse-, omsorgs- og oppvekstfag. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleier Britt-Evy Westergård

Utviklingshemmedes livsfortellinger som grunnlag for personsentrerte tjenester

Britt-Evy Westergård er vernepleier med nylig avlagt doktorgrad fra Universitetet i Edinburgh. Temaet i doktorgraden hennes er livsfortellingsarbeid som tilnærming i personsentrerte tjenester til voksne og eldre med utviklingshemning. Til daglig jobber Westergård som førstelektor ved vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleier Kim Berge

Om kunnskapsbasert praksis i tjenestene for utviklingshemmede

Helse- og omsorgstjenester, inkludert tjenestene til utviklingshemmede, skal basere seg på forskning og anerkjent teori. Dette er grunnlaget for begrepet kunnskapsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten. Dog eksiterer det flere utfordringer knyttet til begrepet kunnskapsbasert praksis og hvordan kunnskapsbasert praksis kan implementeres i tjenestene til utviklingshemmede. (mer…)

Fortsett å lese...
Laila Luteberget er førstelektor og studieleder ved vernepleierutdanningen ved VID vitenskapelige høgskole.

Et intervju med leder for UHRs profesjonsråd for vernepleie

Laila Luteberget er førstelektor og studieleder ved vernepleierutdanningen ved VID vitenskapelige høgskole. Hun er også leder for Universitets- og Høgskolerådets nasjonale profesjonsråd for utdanning og forskning innen vernepleie, opprettet i 2014. Vi spør henne  hva dette profesjonsrådet er, hvem som sitter der, hva som har skjedd så langt og hvor veien går videre? (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleier Hogne Malum Gjersvik

En bacheloroppgave om krenkelse, grenseoverskridelser og småskalaondskap

Vernepleier Bjarte Malum tok essayformen i bruk når han skulle nøste opp i hvilke situasjonsbetingede faktorer som kan påvirke tjenesteytere til å begå krenkende handlinger mot sine tjenestemottakere. Hva har så punk og anarkisme, gamle psykologiske eksperimenter og teori om makt å tilføre vernepleiere og andre profesjoner i 2016? Vi spør, Malum svarer. (mer…)

Fortsett å lese...
Jon Løkke og Gunn Elisabeth Løkke

To vernepleiere skriver bok om forskningsmetode og evidenssøk

Jon Løkke og Gunn Elisabeth Løkke, begge vernepleiere med omfattende videre studier, skriver bok med tittelen ”Fra forskning til endring. Forskningsmetode og evidenssøk i tiltaksplanlegging – gjør det som virker”. Her snakker de om boken, gir noen innspill til metodeundervisningen på vernepleierutdanningene, og, ikke minst, forklarer hva Hamlet gjør i en bok om forskningsmetode. – […]

Fortsett å lese...
Lars Ole Bolneset, Bærum kommune og Randi Krogstad, ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Brukerråd fra et tjeneste- og høgskoleperspektiv

Lars Ole Bolneset er ansatt i Bærum kommune, som tilrettelegger for Rådgivningsgruppen og brukerråd i PLO (Pleie og omsorg). Han er også praksisveileder for de fem vernepleierstudentene vi intervjuet for to uker siden. Randi Krogstad, deres kontaktlærer, er ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi snakker med Bolneset og Krogstad om brukerråd. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleiestudenter - Siste års praksis

Vernepleierstudenter utforsker brukerråd i Bærum kommune i sin praksis

Vernepleierstudentene Madelene Halvorsen, Stian Espejord, Anlaug Frydenlund, Kamilla Kolstad og Linda Frydenlund fra Høgskolen i Oslo og Akershus har sisteårspraksis i Bærum kommune. Hovedfokuset er brukerråd, der Bærum har vært en foregangskommune med deres praksisveileder Lars Ole Bolneset i spissen. Her snakker studentene seg varme om brukerråd for utviklingshemmede og sine ulike praksisprosjekter. (mer…)

Fortsett å lese...