Topp meny

Stikkordarkiv | Profesjon

Sonderer mulighetene for et eget profesjonsforbund for vernepleiere

Mari Bjørnstad Roer og Cato Brunvand Ellingsen representerer en gruppe vernepleiere som sonderer mulighetene for et eget profesjonsforbund for vernepleiere. Vi har spurt om deres visjon, hva de er i gang med og hvorfor – og hvordan de vil møte kritikk om at dette bidrar til å splitte og dermed svekke vernepleiere som gruppe. (mer…)

Fortsett å lese...
FO leder Mimmi Kviskvik

FO og vernepleierne

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere er den fagforeningen som organiserer flest vernepleiere. Vi har nylig hørt fra Fagforbundet. Men hva tenker FO-leder Mimmi Kvisvik? Hvilke fremtidsvisjoner har hun for vernepleierne – som profesjon i velferdssamfunnet, og i FO? Vi fikk stille henne noen spørsmål i en travel tid før vårens kongress. (mer…)

Fortsett å lese...
Raymond Turøy fra Fagforbundet

Fagforbundet og vernepleierne

Vernepleiere er spredd over flere fagforeninger. Om mange er organisert i Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere (FO), velger andre for eksempel Fagforbundet. Vi har snakket med Raymond Turøy, leder for Seksjon helse og sosial i Fagforbundet, og spurt hva de er opptatt av når det gjelder vernepleiere? (mer…)

Fortsett å lese...