Topp meny

Stikkordarkiv | Utdanning

Rolf M. Grung - Sett fra siden

Høring om nytt styringssystem som skal gjelde samtlige helse- og sosialfaglige utdanninger i Norge

Den 19. januar ble forslaget om nytt styringssystem for helse- og sosialfagutdanninger sendt ut på høring. Fristen er 21. april. Det nye styringssystemet består av ny Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfaglige utdanninger samt at det skal nedsettes programgrupper som skal utarbeide retningslinjer for de utdanningene som reguleres av forskriften. (mer…)

Fortsett å lese...
Professor Michael Brown

Learning Disability Nurse

Learning Disability Nurse er et treårig utdanningsprogram (160 studiepoeng) som tilbys i England, Wales, Nord-Irland og Skottland. Utdanningens primære formål er å utdanne yrkesutøvere som kan bidra til sosial inkludering og økt livskvalitet for personer med psykisk utviklingshemning. (mer…)

Fortsett å lese...

Sammenslåing – helt eller bare litt?

I desember kom sluttrapporten fra fase 1 i UHRs Sosialfagprosjekt. Prosjektgruppen ser for seg tre framtidsscenarioer: Enten full sammenslåing av BSV-utdanningene med spesialisering på masternivå, eller delvis sammenslåing gjennom økt innslag av felleselementer. Eventuelt full sammenslåing av barnevernspedagog- og sosionomutdanning på en side, utvikling av en mer helsefaglig miljøterapeutisk vernepleierutdanning på andre. (mer…)

Fortsett å lese...
Atferdsanalyse i vernepleierutdanning

Atferdsanalyse i vernepleierutdanning – del 1

Som varslet på lørdag ønsker vi å invitere vernepleierutdannere til en nyansert debatt utover høsten om hvilken plass anvendt atferdsanalyse bør ha i vernepleierutdanning. Første trio ut er Anne-Line Kihle (ansatt på Høgskolen i Lillehammer), Rolf Magnus Grung (ansatt på Høgskolen i Oslo og Akershus) og Erik Søndenaa (ansatt på Høgskolen i Sør-Trøndelag). (mer…)

Fortsett å lese...
Redaktørens hjørne

En debatt om atferdsanalyse i vernepleierutdanning

Historisk har anvendt atferdsanalyse vært et tema som har splittet vernepleierne og sendt dem i skyttergravene. Er det større enighet om atferdsanalysens plass i utdanningene i dag, eller er vi bare uenige i det stille? Er det mulig å føre en mer nyansert debatt nå? Vi vil utover høsten invitere vernepleierutdannere til å prøve.  (mer…)

Fortsett å lese...

Fast ansatt, ett av kravene for opptak i utdanningsprosjekt

19 ansatte ble realkompetansevurdert og fullførte deltids vernepleierutdanning på normert tid i et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Telemark og Skien og Porsgrunn kommune. Dette «… har alle muligheter til å være modell for andre utdanninger innen helse- og sosialfeltet», skriver følgeforsker Olav Dalland i sin evalueringsrapport «Om å bli vernepleier på jobben». (mer…)

Fortsett å lese...

Vernepleierens sammenvevde kompetanse

Det sies ofte at vernepleiere har helse- og sosialfaglig kompetanse. Men sannheten er vel at vi har tre grunnkompetanser: helsefaglig, sosialfaglig og pedagogisk. Så er spørsmålet: I hvilken grad kan disse skilles fra hverandre i det praktiske arbeidet? Les hva de ulike arbeidsgruppene tilknyttet UHRs sosialfagprosjekt skriver om vernepleierens sammenvevde kompetanse. (mer…)

Fortsett å lese...