Topp meny

Arkiv | Atferdsanalytisk tilnærming

Atferdsanalytisk tilnærming i rusbehandling

Jon Arne Løkke, dosent ved Høgskolen i Østfold og dosent II ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, er vernepleier med hovedfag i psykologi. De siste to årene har han vært involvert i å videreutvikle en atferdsanalytisk tilnærming i rusbehandling. Vi spør ham hva en slik tilnærming innebærer, tilbyr, og kan bety for vernepleiere. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleier Helga Elise Colbjørnsen. Foto: Øystein Aamot

En vernepleier i miljøteam på ungdomsskole

På Grimstad ungdomskole har de et miljøteam. I miljøteamet arbeider vernepleier Helga Elisa Colbjørnsen. Her spør vi henne hvordan teamet fungerer, hvilke arbeidsformer de bruker, hvilke resultater de oppnår, og om hennes rolle. Til sist gjengir vi uttalelser fra andre aktører ved skolen om hvordan de opplever teamet, og hvilken forskjell de gjør.  (mer…)

Fortsett å lese...
Atferdsanalyse i vernepleierutdanning

Atferdsanalyse i vernepleierutdanning – del 1

Som varslet på lørdag ønsker vi å invitere vernepleierutdannere til en nyansert debatt utover høsten om hvilken plass anvendt atferdsanalyse bør ha i vernepleierutdanning. Første trio ut er Anne-Line Kihle (ansatt på Høgskolen i Lillehammer), Rolf Magnus Grung (ansatt på Høgskolen i Oslo og Akershus) og Erik Søndenaa (ansatt på Høgskolen i Sør-Trøndelag). (mer…)

Fortsett å lese...
Redaktørens hjørne

En debatt om atferdsanalyse i vernepleierutdanning

Historisk har anvendt atferdsanalyse vært et tema som har splittet vernepleierne og sendt dem i skyttergravene. Er det større enighet om atferdsanalysens plass i utdanningene i dag, eller er vi bare uenige i det stille? Er det mulig å føre en mer nyansert debatt nå? Vi vil utover høsten invitere vernepleierutdannere til å prøve.  (mer…)

Fortsett å lese...

Vernepleie i privat regi

Mjøsen Bo og Habilitering AS er en privat aktør innen omsorg, habilitering, opplæring og aktivitet, og kurs og veiledning for personale. Profilen er atferdsanalytisk, tjenestene rettet mot mennesker med sammensatte bistandsbehov og utfordrende atferd. Av 38 høgskoleutdannete ansatte er 24 vernepleiere. Men hvorfor privat? Og hvorfor vernepleiere? Vi har snakket med daglig leder. (mer…)

Fortsett å lese...

Utdanningen på HiOA tar noen digitale skritt

På vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus digitaliserer de eksamen og forbedrer undervisningen med digitale tester og egenprodusert lyd- og videoundervisning. Her kan du også (inntil videre) se en tolv minutters introduksjon til funksjonelle analyser, med videoeksempler på de ulike atferdsfunksjonene. Anbefales! (mer…)

Fortsett å lese...