Topp meny

Arkiv | Relasjonell tilnærming

Atferdsanalyse i vernepleierutdanning

Atferdsanalyse i vernepleierutdanning – del 1

Som varslet på lørdag ønsker vi å invitere vernepleierutdannere til en nyansert debatt utover høsten om hvilken plass anvendt atferdsanalyse bør ha i vernepleierutdanning. Første trio ut er Anne-Line Kihle (ansatt på Høgskolen i Lillehammer), Rolf Magnus Grung (ansatt på Høgskolen i Oslo og Akershus) og Erik Søndenaa (ansatt på Høgskolen i Sør-Trøndelag). (mer…)

Fortsett å lese...
Redaktørens hjørne

En debatt om atferdsanalyse i vernepleierutdanning

Historisk har anvendt atferdsanalyse vært et tema som har splittet vernepleierne og sendt dem i skyttergravene. Er det større enighet om atferdsanalysens plass i utdanningene i dag, eller er vi bare uenige i det stille? Er det mulig å føre en mer nyansert debatt nå? Vi vil utover høsten invitere vernepleierutdannere til å prøve.  (mer…)

Fortsett å lese...
The wishing hand

Fra Poiesis til Praxis, et kompetansehevingsprosjekt

Siden 2007 har Kompetanseenhet for utviklingshemmede sone Vest i Bergen kommune og Vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Bergen samarbeidet om kompetanseutvikling i relasjonell tilnærming. Prosjektet heter «Fra Poiesis til Praxis». Samarbeidet omfatter også praksis for 4-5 vernepleierstudenter, der ett av de mest unike trekkene er «refleksjons-mandagene», som samler studenter, veiledere, kontaktlærere og ressurspersoner. (mer…)

Fortsett å lese...