Topp meny

Arkiv | Redaktørens hjørne

Redaktørens hjørne

Takk for meg – og god sommer!

Jeg takker for meg som redaktør, og ønsker god sommer med noen betraktninger om kunnskap og kunnskapens fallgruver. I disse betraktningene inngår også en femti år gammel forståelse av autisme, og en gammel film med Elvis Presley – i en illustrasjon av hvordan det vi definerer som virkelig blir virkelig i sine konsekvenser. (mer…)

Fortsett å lese...
Redaktørens hjørne

Utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv – en oppsummering

Vernepleierportalen har nå hatt seks saker om utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv. Vi har belyst lovgrunnlag, intervjuet fagpersoner og forskere, beskrevet fem eksempler på vellykket inkludering, og ikke minst: intervjuet de inkluderte. Mine konklusjoner? Det er mulig å inkludere langt flere utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv, og vi vet mye om hvordan det kan gjøres. (mer…)

Fortsett å lese...
Redaktørens hjørne

Hva er galt med det ordinære arbeidslivet?

Svært få av våre utviklingshemmete medborgere deltar i det ordinære arbeidslivet. Men hva hindrer dem? Å si «utviklingshemningen deres» er feil svar, når vi samtidig har ambisjoner om å sikre alle borgeres mulighet til deltakelse uavhengig av funksjonsevne. Hva er så problemet? Hva kan gjøres? Dette blir tema for flere saker i høst. (mer…)

Fortsett å lese...
Redaktørens hjørne

En debatt om atferdsanalyse i vernepleierutdanning

Historisk har anvendt atferdsanalyse vært et tema som har splittet vernepleierne og sendt dem i skyttergravene. Er det større enighet om atferdsanalysens plass i utdanningene i dag, eller er vi bare uenige i det stille? Er det mulig å føre en mer nyansert debatt nå? Vi vil utover høsten invitere vernepleierutdannere til å prøve.  (mer…)

Fortsett å lese...

Vernepleiere mobiliserer for Erlandsens Conditori

Jeg har støttet Erlandsens Conditori i Halden med 500 kroner og utfordret landets vernepleiere til å gjøre det samme. Delmålet er å holde Erlandsens i gang til det offentlige besinner seg og tilbyr eierne funksjonsassistanse, det overordnete målet et samfunn der utviklingshemmende har en selvsagt plass i ordinært arbeidsliv. Hva sier så vernepleierne? (mer…)

Fortsett å lese...