Topp meny

Arkiv | Rusomsorg- og behandling

Rolf W. Gråwe

Ny bok om Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse

I boken Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse beskrives en rekke behandlingstiltak som bør kombineres for best mulig effekt. Boken henvender seg til alt helsepersonell som jobber i tverrfaglig spesialisert rusbehandling og i kommunale tiltak som hjelper rusavhengige. (mer…)

Fortsett å lese...

Atferdsanalytisk tilnærming i rusbehandling

Jon Arne Løkke, dosent ved Høgskolen i Østfold og dosent II ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, er vernepleier med hovedfag i psykologi. De siste to årene har han vært involvert i å videreutvikle en atferdsanalytisk tilnærming i rusbehandling. Vi spør ham hva en slik tilnærming innebærer, tilbyr, og kan bety for vernepleiere. (mer…)

Fortsett å lese...