Topp meny

Stikkordarkiv | vernepleier

Bernt Barstad: Noen lenker om utviklingshemmede og valgdeltakelse

Jeg har gått igjennom en del lenker og materiale som er samlet av Lora Melby Rypern i Autismeforeningen Akershus. Svært mye av det kan brukes i tilrettelegging for valgdeltakelse for mennesker med utviklingshemming, og som vernepleier har du et ansvar for å legge til rette for samfunnsdeltakelse. Her følger en gjennomgang med kommentarer. (mer…)

Fortsett å lese...

Bufdir og Kripos oppfordrer vernepleierutdanningene til å integrere retningslinjer ved seksuelle overgrep mot utviklingshemmede

Utviklingshemmede løper større risiko for å bli utsatt for overgrep enn for befolkningen for øvrig, og få overgrepssaker blir anmeldt. På nettsiden Vernmotovergrep.no finnes nå kunnskap og retningslinjer. Men de må også tas i bruk, minner seniorrådgiver John-Ingvard Kristiansen og politioverbetjent Rolf A. Sætre om, og her kan vernepleierutdanningene spille en viktig rolle! (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleier Anne-Berit Løw Sandtorv

En vernepleier om sine tverrprofesjonelle samarbeidsrelasjoner

Det fokuseres stadig mer på tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og velferdssektoren. Noen bruker orkesteret som metafor: Det hjelper ikke om musikerne er glitrende hver for seg, hvis de ikke klarer å samspille og utfylle hverandre når det er konsert. Vi har invitert vernepleier Anne-Berit Løw Sandtorv til å utforske sine samarbeidsrelasjoner på jobb. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleier hjelper eldre

Vernepleiere på sykehjem

Noe av det som særpreger vernepleiere er kombinasjonen av helse- og sosialfag. Sykehjem er en av arenaene der vernepleieres helsefaglige kompetanse virkelig blir satt på prøve. Hvordan er det å jobbe som vernepleier på sykehjem? Får en brukt den sosialfaglige kompetansen også? Vi har snakket med to vernepleiere og en vernepleiestudent med sykehjemserfaring. (mer…)

Fortsett å lese...

Om yrkestittelen «vernepleier»

Diskusjonen om hva yrkestittelen bør være har blusset opp jevnlig. I 1988 søkte daværende Norsk Vernepleierforbund (NVF) råd hos Norsk Språkråd, men deres forslag var det ikke mange som ble glade for. I dag er det ro rundt saken og verken FO eller Fagforbundet har planer om å dra i gang diskusjonen igjen. (mer…)

Fortsett å lese...

En vernepleier innen tvungen omsorg

Under divisjon Psykisk Helsevern på St. Olavs Hospital i Trondheim finner vi Avdeling Brøset, der en av seksjonene er Sentral fagenhet for Tvungen omsorg. Fagenheten har en landsdekkende funksjon overfor utviklingshemmede som blir dømt til tvungen omsorg. – Jeg har verdens beste jobb, sier Siv Anita Aasnes Tsakem, en av 5 vernepleiere på fagenheten. (mer…)

Fortsett å lese...

«graabloggen» – en ny vernepleiefaglig blogg

Fra før har vi Cato Brunvand Ellingsen, som blogger på www.vernepleieren.com. Vi har Trude Hoksrød, som blogger på www.emaa.no – eMagasin for atferdsanalyse. Nå kommer ennå en vernepleierblogger: Rolf Magnus Grung, til vanlig lektor på vernepleierutdanningen ved HiOA. Hva vil han blogge om? Hva ser han i krystallkulen sin? Og hvorfor «graabloggen»? (mer…)

Fortsett å lese...

13 vernepleiere på samme avdeling

Byåsen videregående skole i Trondheim er en skole med 1100 elever fordelt på studiespesialisering og yrkesrettede tilbud. Avdeling Særskilt tilrettelagt opplæring gir et pedagogisk tilbud til 13 elever med store og sammensatte utfordringer. Og av tilsammen 21 ansatte på avdelingen er 13 vernepleiere. Det gjør noe med miljøet! (mer…)

Fortsett å lese...

Ti visjoner om fremtidens vernepleier

I forbindelse med Universitets- og høgskolerådets prosjekt Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene har ti arbeidsgrupper tilknyttet ulike høgskoler og universiteter beskrevet den gode vernepleieren om 10 år. Arbeidsgruppene har vært sammensatt av representanter fra bsv-utdanningene, studentene og tjenestene. Hva sier de så? (mer…)

Fortsett å lese...

Et intervju med Han Hansen

Han Hansen er en fiktiv profil i facebookgruppen Vernepleier, skapt for å gi andre mulighet til å ta opp de litt kinkige sakene uten at de selv eller bruker skal bli gjenkjent. Men personen bak er ekte nok, og – selvsagt – vernepleier. Vi har stilt denne personen noen spørsmål. (mer…)

Fortsett å lese...